EVC Aanmeldformulier

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de EVC-procedure 'Maak talenten zichtbaar met EVC'.

U kunt dit formulier invullen, vervolgens ontvangt u het ingevulde formulier per email. Print dit formulier en onderteken dit, indien van toepassing laat u ook uw werkgever ondertekenen. Stuur vervolgens dit formulier, inclusief een kopie van uw geldige legitimatiebewijs per e-mail naar info@ibki.nl of per post naar:

IBKI
t.a.v. Klanten Contact Team
Postbus 2360
3430 DV Nieuwegein

De documenten die u moet insturen zijn:

Indien u voor de OOMT-stimuleringspremie in aanmerking wilt komen, laat ook uw werkgever het formulier ondertekenen.

Als wij uw aanmeldingsformulier binnen hebben, krijgt u van ons een inschrijvingsbevestiging. Met u zullen de definitieve data en locatie worden afgestemd.

Heeft u nog vragen?

Kijk voor meer informatie op www.ibki.nl of bel het IBKI informatienummer: 030 - 608 77 66 optie 1.

Deelnemergegevens

Uw gegevens
/ *
 
*
 
*
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
/ *
 
 
EVC-Traject
 
 

IBKI probeert hier rekening met te houden bij het plannen van proeve van bekwaamheid. Geef wijzigingen dan ook zo snel mogelijk door.

*
 
 

* Indien er een verzilveringswens voor een diploma is, neem dan contact met ons op.
* Indien APK keurmeester het beoogde doel is, dan is alleen de optie EVC beroepsstandaard APK keurmeester van toepassing.
* Indien Technisch Specialist Personenauto’s of bedrijfsauto’s het beoogde doel is, dan is alleen een proeve te Nieuwegein mogelijk.
* Voor Verbrandingsmotortechnicus / Eerste Verbrandingsmotortechnicus / Technisch Specialist Verbrandingsmotoren is alleen een werkplekobservatie mogelijk.

 
 

Werkgevergegevens

Bedrijfsgegevens


*
 
/ *
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
Premie

U kunt een stimuleringspremie van stichting OOMT krijgen.
U moet dan wel afdragen aan OOMT of OOC en aan de subsidievoorwaarden voldoen. De OOMT stimuleringspremie wordt 1 keer per 5 jaar ter beschikking gesteld als de deelnemer tenminste 5 jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.

Stichting VAM, handelend onder de naam IBKI biedt EVC-trajecten aan op basis van subsidieverstrekking van de stichting OOMT. In het kader van EVC zullen zowel IBKI als OOMT persoonsgegevens verwerken over de voor deze EVC opgegeven deelnemer en de contactpersoon bij diens werkgever. OOMT verwerkt deze gegevens voor het nastreven van haar doelstellingen: het bevorderen en verbeteren van opleiding en ontwikkeling in de mobiliteitsbranche. Zie voor meer informatie over hoe IBKI en OOMT hierbij omgaan met deze persoonsgegevens de Privacy Statements, zoals beschikbaar op de websites www.ibki.nl of www.oomt.nl. In deze Privacy Statements staat ook meer informatie over je privacyrechten.

 

Machtiging

 
 
 
 
 

Inschrijvingsvoorwaarden

 • De kosten van de EVC procedure zijn € 1620,- exclusief BTW.
 • Voor deelname aan EVC zijn onderstaande annuleringsvoorwaarden van toepassing:
  • Bij annulering tot twee weken voor de EVC proeve van bekwaamheid of EVC werkplekobservatie worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering korter dan twee weken voor de EVC proeve van bekwaamheid of EVC werkplekobservatie is het volledige bedrag van € 1620,- verschuldigd.
  • In geval het verschuldigde EVC-tarief niet twee weken voorafgaand aan de EVC proeve van bekwaamheid of EVC werkobservatie is voldaan, heeft IBKI het recht het EVC traject te annuleren.
 • De EVC procedure start vanaf het moment dat alle documenten bij IBKI binnen zijn en duurt vanaf dat moment maximaal 6 maanden.
 • Investering in tijd voor een EVC traject:
  • Portfolio compleet maken en detailscan invullen: circa 2 uur
  • Praktijkobservatie en criterium gericht interview: 1 dag
  • Het doornemen van het ervaringscertificaat en nazorg (vrijblijvend): circa 1,5 uur
 • Scholing en diplomering maken geen onderdeel uit van de EVC procedure.
 • Alle onderdelen van het EVC traject worden uitsluitend door IBKI medewerkers uitgevoerd. Een EVC deelnemer heeft recht op begeleiding door een EVC-begeleider en recht op een afsluitend gesprek.
 • De deelnemer heeft de plicht om uitsluitend eigen bewijsmateriaal in te brengen (waarop kan worden getoetst met onder meer plagiaatsoftware).
 • Tijdens de EVC procedure hebben de deelnemer als de assessor aangegeven geen enkele binding met elkaar te hebben.
 • Er bestaat een mogelijkheid dat een controlerende partij (Testudo) de Proeve van Bekwaamheid, werkplekobservaties en criteriumgerichte interviews aangekondigd en onaangekondigd kan bijwonen.
 • De EVC-procedure wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal.
 • Het dossier is eigendom van de deelnemer en de inhoud van de EVC rapportage zal zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer niet met derden worden gedeeld.
 • Alle gegevens worden behandeld en bewaard conform de privacy-eisen van de AVG.
 • Het afgeronde ervaringscertificaat wordt geregistreerd in het Register Ervaringscertificaten van het Nationaal Kenniscentrum EVC.
 • Klachten over het EVC onderzoek, worden in behandeling genomen volgens de standaard klachtenprocedure van IBKI (procedure P9310-09) en kunnen kenbaar worden gemaakt via klachten@ibki.nl.
 • Een geschil tegen de uitkomst van een klacht over het EVC onderzoek gemeld worden bij Testudo. Testudo is de controlerende instantie, welke de EVC procedures van IBKI controleert. www.testudo-onderzoek.nl
 • Bezwaar tegen de uitkomst van het EVC onderzoek, worden in behandeling genomen volgens de standaard klachtenprocedure van IBKI (procedure P9310-09) en kunnen kenbaar worden gemaakt via klachten@ibki.nl.
 • Beroep tegen de uitkomst van een bezwaar over het EVC onderzoek kan aangetekend worden bij Testudo. Testudo is de controlerende instantie, welke de EVC procedures van IBKI controleert. www.testudo-onderzoek.nl
 • IBKI heeft, indien de bedrijfsactiviteiten worden beëindigd, afspraken gemaakt met een andere erkende EVC aanbieder om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
 • Met de ondertekening van het aanmeldformulier gaat u akkoord met het feit dat IBKI een kopie van uw legitimatiebewijs gedurende de bewaartermijn van het EVC dossier bewaart.
 • IBKI is verantwoordelijk voor de gehele EVC procedure.

Subsidievoorwaarden

Om een OOMT-stimuleringsbijdrage te kunnen ontvangen gelden de volgende voorwaarden:

 • Werknemer en werkgever vullen het deelnameformulier EVC volledig en naar waarheid in, ondertekenen deze en verstrekken dit aan IBKI.
 • De werkgever is een bevoegd persoon om namens het bedrijf het declaratieformulier te ondertekenen.
 • De declaratie kan alleen betrekking hebben op een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met het bedrijf ten tijde van de procedure.
 • De werkgever brengt geen kosten bij de werknemer in rekening, ook niet wanneer werknemer de EVC-procedure niet afrondt of uit dienst treedt.
 • De OOMT stimuleringspremie wordt 1 keer per 5 jaar ter beschikking gesteld als de deelnemer tenminste 5 jaar in dienst is bij dezelfde werkgever.

Velden met een asterisk (*) zijn verplicht.